صفحه اصلی قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

زائرین محترم ضمن ثبت نام در پیاده روی اربعین نسبت به قوانین و مقررات زیر اقرار و پذیرش انجام خواهند داد:

زائرین ضمن ثبت نام در برنامه های این موسسه اذعان می دارند که درکمال صحت و سلامت کامل عقلی و به دور از هرگونه اجباری متعهد می شوند که در سفر زیارتی عتبات عالیات عراق که دربردارنده برنامه پیاده روی مسیر مشخص شده نجف اشرف و کربلای معلی و زیارتی کاظمین می باشد  با آگاهی کامل از تمام  قوانین و مقررات کشورهای ایران و عراق پیروی نموده  و تابع دستورات مسئولین ذی ربط در هر دو کشور باشم و با توجه به وجود خطرات احتمالی جانی و انفجارات، تمامی مسئولیت های مربوطه با توجه به اینکه مسیر به صورت پیاده روی می باشد از تمام قوانین  و مقررات کاروان خود پیروی نمایم و در صورت عدم پیروی و ورود هر گونه خسارت یا صدمه اعم از جانی یا مالی و … به خود و دیگران مسئولیت آن بر عهده خود اینجانب بوده و از جهت مواجهه با شرایط غیر قابل پیش بینی اعم از عدم تامین غذا، حمل و نقل و شرایط اسکان، جنگ، حوادث تروریستی، بمب گذاری و… توجیه بوده  و متعهد می گردم که از گروه جدا نشده و در طول سفر با مسئولین مربوطه هماهنگ بوده و در اوقات مقرر شده به همراه گروه مربوطه به ایران بازگشت خواهم نمود و اذعان می دارم که سفر مذکور فقط به شهرهای نجف، کربلا و کاظمین بوده و از سفر انفرادی به سایر شهرهای کشور عراق  و غیره خودداری خواهم نمود و هیچ گونه ادعایی نسبت به موارد اعلام شده و در حال و آینده نسبت به مسئولین گروه نداشته  و نخواهم داشت و بدینوسیله اقرار صریح نمایم که با توجه به شرایط و همه مواردی که در بالا ذکر شده  حق هرگونه طرح دعوی حقوقی کیفری در حال و آینده را علیه ستاد اربعین یزد از خود سلب و ساقط می نمایم در ضمن ستاد هیچگونه مسئولیتی در قبال جرایم ارتکابی در کشور عراق نخواهد داشت. در ضمن تمامی زائران تحت پوشش شرکت بیمه که ستاد اربعین خواهد نمود قرار خواهند گرفت و ستاد اربعین هیچگونه مسئولیتی در دوای احتمالی بین بیمه گذار نخواهد داشت و هرگونه خسارت جانی یا مالی در تعهد بیمه گربوده و احیانا در صورت هرگونه خسارتی می بایست علیه شرکت بیمه طرح دعوا شود و ستاد مبری از هرگونه مسئولیتی است.

دیدگاه ها بسته شده.